Ako Začať

AKO ZAČAŤ

Estetická stránka diela odzrkadľuje Vaše predstavy a životný štýl.

Ak máte záujem, je potrebná osobná obhliadka miesta stavby na ktorej sa posúdi:


  • Umiestnenie stavby


  • Objem vykurovaného priestoru


  • Straty objektu


  • V prípade pecí a hypokaustov, posúdenie nostnosti stropov, na ktorých budú stáť, poprípade vypracovanie statického posudku


  • Umiestnenie jestvujúceho komína a napojenie stavby


  • Kvalita, priemer a výška komína


  • Požiadavky zákazníka na estetiku diela


  • Cenová predstava zákazníka
Následne spracujem cenovú ponuku, zápis z rokovania so zákazníkom a vizualizáciu diela. Podklady zašlem zákazníkovi na odsúhlasenie.

Ak zákazník súhlasí, dohodne sa termín realizácie a záloha na material.


Pri odovzdaní stavby sa dielo odskúša, odovzdám návod na obsluhu a záruku na stavbu.
Kontaktujte ma pre viac informácii

ADRESA


Partizánska 242/2, 985 01 Kalinovo

KONTAKT


Mobil: 0902 336 360

E-mail: dhulla@dhulla.com

© Copyright Dusan Hulla 2017