Ako Začať

Ak máte záujem, je potrebná osobná obhliadka miesta stavby na ktorej sa posúdi:


Umiestnenie stavby


Objem vykurovaného priestoru


Straty objektu


V prípade pecí a hypokaustov, posúdenie nostnosti stropov, na ktorých budú stáť, poprípade vypracovanie statického posudku


Umiestnenie jestvujúceho komína a napojenie stavby


Kvalita, priemer a výška komína


Požiadavky zákazníka na estetiku diela


Cenová predstava zákazníka
Následne spracujem cenovú ponuku, zápis z rokovania so zákazníkom a vizualizáciu diela. Podklady zašlem zákazníkovi na odsúhlasenie.

Ak zákazník súhlasí, dohodne sa termín realizácie a záloha na material.


Pri odovzdaní stavby sa dielo odskúša, odovzdám návod na obsluhu a záruku na stavbu.
Kontaktujte ma pre viac informácii